Poštovani pronalazači, naučnici i prijatelji kreativnih stvaralaca,

Naučna i tehnička kultura predstavljaju osnovu svih kultura. Zbog toga pronalazači u Srbiji treba da se umreže i udruže u jedinstvenu organizaciju koja će delovati na celoj teritoriji naše zemlje. Ta organizacija bi se povezala sa našom dijasporom iz celog sveta, kao što je slučaj u mnogim evropskim državama, u cilju inovativnog privrednog razvoja i zapošljavanja naše omladine. Sa tim ciljem vas molimo da podržite ovaj ANTIKRIZNI PROGRAM INOVATIVNOG PRIVREDNOG RAZVOJA i umrežavanja pronalazača SRBIJE I DIJASPORE.

Unija pronalazača Srbije i dijaspore ”Teslino jedinstvo” predlaže da zajedničkim snagama sastavimo efektivne zakone o patentima u Republici Srbiji, a prihvatljivi EU, koji će obezbediti:

1. Da pronalazač, izumitelj dobije novčana sredstva za izradu prototipa prijavljenog pronalaska u roku od 90 dana od dana prijavljivanja i da to bude transparentno, u cilju zapošljavanja naših građana širom Srbije, kao i povratnika iz dijaspore

2. Da prijava bude bez plaćanja takse sve dok pronalazak ne uđe u proizvodnju

3. Da pronalazači u Srbiji i iz dijaspore imaju ista prava kao i investitori za subvencije pri zapošljavanju radnika na svojim pronalascima, jer pronalazač investira najvažnije, a to je znanje

4. Da država opredeli novčana sredstva iz budžeta za svaku radnu godinu, jer patent u proizvodnji otvara nova radna mesta, podržava sklapanje brakova, podstiče rast nataliteta i puni budžet države

5. Da se za početak prava pronalazača izjednače sa pravima sportista, pevača i da pronalazači steknu prava na nacionalnu penziju, kao i drugi zaslužni građani, koji su dali svoj doprinos nacionalnom prosperitetu države Srbije

6. Da memorandum pronalazača bude u stilu znaka Republike Srbije, Nikole Tesle i Zemljine kugle i da se primenjuje u svim regionalnim jedinicama na celoj teritoriji naše države, a da diplome, zahvalnice i medalje budu dizajnirane u istom stilu

7. Da na izložbama patenata i na sajmovima bude jedinstven prostor za sve pronalazače iz Srbije i dijaspore sa jedinstvenim simbolima, bilo gde u svetu da izlažu

8. Da se za pronalazače osnuje kancelarija na ministarskom nivou i da 5 godina budu oslobođeni od poreza na dobit. Na taj način država bi pomogla pronalaske od početka njihove proizvodnje, jer je poznato da se pronalazak razvija ispred nauke sve dok se ne dokaže u praksi. Pri tome, prioritet će biti na uvođenju patenata u privredu Srbije, čime će se podstaći privredni razvoj i smanjiti "odliv mozgova" iz naše zemlje.

Neki od poslednjih patenata

Novi model elektromotora

Srpska ekološka maska

Srpski inhalator

Video

Image
Loading...